From gswir2, 2 Weeks ago, written in C.
This paste will go to meet its maker in 1 Week.
Embed
 1. Ciąg serwera: /run/user/1000/pulse/native
 2. Wersja protokołu biblioteki: 35
 3. Wersja protokołu serwera: 35
 4. Czy jest lokalny: tak
 5. Indeks klienta: 59
 6. Rozmiar kafla: 65472
 7. Nazwa użytkownika: gs
 8. Nazwa komputera: artix
 9. Nazwa serwera: pulseaudio
 10. Wersja serwera: 16.1
 11. Domyślne określenie próbki: s16le 2 k 44100 Hz
 12. Domyślna mapa kanałów: front-left,front-right
 13. Domyślny odpływ: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo
 14. Domyślne źródło: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo.monitor
 15. Ciasteczko: 961d:761b
captcha